Blog: Hoe geniale muziek mensen verbroedert, inspireert en ontroert!

HOE GENIALE MUZIEK MENSEN VERBROEDERT, INSPIREERT ÉN…ONTROERT!

Eric Kolen

Tijmen zei het zo mooi:”Als je alleen al naar Europa kijkt, mag je toch met trots vaststellen dat er in ons werelddeel de afgelopen decennia niet één oorlog plaatsvond die mensenlevens vernietigde! Dat is wel eens anders geweest. En als je dat dan óók nog eens mag onderstrepen met geniale muziek, zoals de Negende Symfonie van Beethoven, dan ben je een gelukkig mens! Maar ook het feit dat we vanavond een wereldpremière hebben als philharmonie zuidnederland, dan maakt dat ons als orkest helemaal gelukkig! Een muziekstuk dat twee werelden létterlijk verbindt. Van harte welkom bij dit nu al memorabele concert!” Een even gul als hartelijk applaus viel hem ten deel. Tijmen Wehlburg, zo heet deze violist voluit en sinds kort heeft ‘ons’ orkest de goede gewoonte een orkestlid u en mij van harte welkom te heten bij een concert. Alweer een initiatief van het orkest dat geheid zeker richting een mooie traditie evolueert.

Unificazione
Hawar Tawfiq is de naam van deze uit Noord-Irak afkomstige Koerdische componist. Auteur Emanuel Overbeeke van de papieren programmatoelichting tekent een tot nadenken stemmende opmerking van Tawfiq op. De nog maar 34-jarige componist stelt, dat, als hij aan Europa denkt, een drietal zaken hem te binnenschiet, die dit werelddeel kenmerken. De oud-Griekse wijsheid, de Bijbelse naastenliefde en de Franse revolutionaire vrijheidsidealen. Wat een aardige opvatting trouwens, eentje die andermaal tot nadenken stemt. Welke Europeaan komt met deze opsomming van grote en grootse zaken, die –inderdaad?- onze cultuur bepalen. Dat was zeker terug te horen in Tawfiqs’ muziekstuk. Voortdurend passeerden ‘vreemde’ klanken onze oren. Kenmerken, die als het ware een confrontatie opleverden met het ‘ons’ zo gekende klankkleurwereld(je). Een Koerdische fluit en dito slagwerk, gekoppeld aan een geluidsband, die onderdeel uitmaakte van deze wereldpremière. Soms een heuse ‘Fremdwelt’ dan weer reminiscenties aan het idioom van ‘onze’ geluidscultuur. Bovendien maakte de inzet van de orkestleden diepe indruk op schrijver dezes. Ongelooflijk, wat een inzet, wat een toewijding aan deze inspirerende partituur. Die ook, het zij opgemerkt, vraagt om een herhaalde beluistering wil deze Unificazione nederdalen van de geest naar het episch centrum van de menselijke beleving, ook wel het hárt genoemd! Of zoals good-old Bernard Haitink het onlangs verwoordde: “Soms moet je denken met het hart en voelen met je verstand!” Een typering die voor de volle 100% klopt als het gaat over deze Unificazione…Chapeau!

Beethovens’ grootste!
Wat kunnen wóórden nog toevoegen aan datgene dat woorden overbodig maakt? Muziek dus. Beethovens Negende Symfonie is daar een treffend voorbeeld van. Bibliotheken zijn er over dit opus magnum geschreven. Over de literaire basis van Schiller die ten grondslag ligt aan dit werk. Muziek dus met een boodschap van ongekende allure. Bestaande uit vier delen, die overigens stuk voor stuk imponerend zijn. En ja, de naam en faam, de wereldwijde roem behelst natuurlijk dat fameuze slotkoor. Met dat eeuwigdurende appèl om ‘Bruder zu werden’. Bij sommige momenten in de wereldgeschiedenis komt het langs, zoals bij de viering van de Val van de Muur in 1989. (Waarbij bij mij tot mijn laatste ademsnik het spontane optreden van Mtislav Rostropovitsch bijblijft; terwijl die vermaledijde stenengrens werd afgebroken, partitas spelen van Bach, wauw!!)

Prego, bitte, please
Over de uitvoering kan ik kort zijn. Superbe. Op een enkel minder gelukkig afstemmingsmoment na tussen orkest en de telg uit de dirigentenfamilie Sanderling, in dit geval Michael. Een perfect solistenteam en het zij opgemerkt de inzet van het Brabant Koor. Ongelooflijk hoe dit gezelschap zich ontwikkelt en manifesteert. Knap en de hulde die repetitor Louis Buskens na de uitvoering ontving, was dan ook volkomen terecht. Al bij al was het een memorabele avond. Met schone muziek en dit keer in een perspectief die tijdsoverschrijdend is gezien allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Alle Menschen werden Bruder!’ . Het zij zo! Bitte, please, prego…

Preview
Tijd en energie over voor andere concerten van de philharmoniezuidnederland? De website geeft veel informatie. Medio maart een reeks in de serie met dirigent Dmitri Liss. De Vierde van Liss zogezegd met dat puur en puur Russische werk van Moesorgski, de Schilderijententoonstelling. Direct daarna volgt een reeks met wat het programmaoverzicht omschrijft als ‘hemelse klanken’. Waar die woorden op slaan? Wat denk je? Op Mozarts’ onvolprezen klarinetconcert natuurlijk. Bestaat er een schoner concert? Oordeel zelf! Maar kom in ieder geval naar één van de vele speelsteden van ‘onze’ philharmoniezuidnederland! A bientot!

Uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *