Strijkersdagen

BSD 2016 Marco Dirven 6De philharmonie zuidnederland organiseert jaarlijks een Brabantse Strijkersdag, in samenwerking met de Zuid-Nederlandse Strijkersdagen, CKE, en Faso. Klik hier voor meer informatie.

Orkestacademie

De philharmonie zuidnederland beschouwt talentontwikkeling als één van haar belangrijkste taken. Het stimuleren en bevorderen van talent in Zuid-Nederland komt daarom tot uitwerking in de Orkestacademie. In samenwerking met het Conservatorium Maastricht heeft de Orkestacademie als doel om orkestspel aan het curriculum van de conservatoriumopleiding toe te voegen. Musici van philharmonie zuidnederland nemen zo actief deel aan de opleiding en conservatoriumstudenten krijgen een stageplaats in het orkest. Zo draagt philharmonie zuidnederland bij aan de talentontwikkeling van jonge, beloftevolle musici voor morgen.

Een achttal studenten van bovengenoemde conservatoria zijn na hun auditie aangenomen en lopen komend seizoen bij één van de concertreeksen stage bij het orkest. De student wordt al voorbereid op deze week door hun ‘maatje’,  de aanvoerder van de orkestgroep waarin zij terecht komen. Gedurende de repetitieweek zelf, die vooraf gaat aan een concertreeks, worden de studenten begeleid in hun eerste orkestervaringen. De musici van philharmonie zuidnederland beoordelen aan het einde van de stageweek hoeveel de student heeft geleerd en hoe goed hij binnen de instrumentengroep heeft gepast. Het belangrijkste is dat de student zelf een goed beeld ontwikkelen kan over wat het samenspelen in een symfonieorkest zal gaan betekenen.

Met de Orkestacademie draagt philharmonie zuidnederland bij aan talentontwikkeling, specifiek de muzikale ontwikkeling van conservatoriumstudenten, die op hun beurt weer kennismaken met het spelen in een orkest. Door het vak orkestspel aan het conservatoriumcurriculum toe te voegen zet het professionele muziekonderwijs in Zuid-Nederland een extra stap voorwaarts in samenwerking met philharmonie zuidnederland.

Uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *