Canto Ostinato

Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt ontstond tussen 1973 en 1976. Eerder kreeg het de naam Perpetuum, maar net voor de eerste uitvoering wordt de titel Canto Ostinato. Canto verwijst naar de melodie of een kort muzikaal motief, Ostinato verwijst naar herhaling. Canto Ostinato wordt voor het eerst uitgevoerd op 25 april 1979 in de Ruïnekerk in Bergen (Noord-Holland).

Het stuk bestaat uit een aantal maten die de musici naar eigen inzicht kunnen herhalen. Simeon legt vooral de nadruk op  de melodie en de klank in plaats van het ritme. De concerten lijken telkens op een ritueel, maar dan altijd net anders. Dat komt omdat Canto Ostinato veel uitvoeringsmogelijkheden heeft.

Luisteren en kijken is het belangrijkste bij het stuk. Luisteren en kijken of iemand het initiatief neemt om door te gaan naar de volgende sectie. Het lijkt alsof iemand het stuk leidt, maar het stuk leidt juist zichzelf. Het is juist de taak van de musici om het stuk in de juist muzikale banen te sturen, waarbij ze afgaan van invloeden van buitenaf: de akoestiek, het publiek, de sfeer.