Theater aan de Parade Den Bosch

De geschiedenis

Het gebouw is in 1976 gebouwd als vervanger van het theater dat in 1934 werd gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw tijdens de bevrijding van 's-Hertogenbosch beschadigd. Even waren er plannen om het theater in Het Bossche Broek opnieuw op te bouwen. Er werd gekozen om het originele gebouw te restaureren, terwijl nieuwbouw net zo duur zou zijn.

De geschiedenis van het Theater aan de Parade begint in 1836 als de Sociëteit Casino zich gaat vestigen aan de Papenhulst. In 1853 kwam er een theaterzaal bij. De naam Casino bleef ook na de verhuizing naar het pand aan de Parade behouden. Pas in 1994 veranderde de naam in Theater aan de Parade, om de verwarring met een Casino te voorkomen.

In januari 2015 beslist de gemeenteraad een nieuwbouw voor het theater te bouwen. De inwoners krijgen inspraak in het ontwerp. De ontdekking van asbest in de huidige bouw zorgt voor een tijdelijke sluiting van enkele maanden van het huidige theater in 2016 en is naast een stijging van de bouwprijzen mee verantwoordelijk voor de vaststelling dat de vooropgestelde prijs voor de nieuwbouw niet gehaald kan worden. Een nieuwbouw zou € 71 miljoen euro kosten tegenover de geplande 50 miljoen. De geplande sluiting in 2017, en de opening voor een nieuwbouw in 2020 wordt afgeblazen. In 2018 evolueert het plan naar een vernieuwbouw met recuperatie van onder meer fundamenten en betonconstructies.

De toekomst

Theater aan de Parade en de Brabanthallen/MAINSTAGE hebben de handen ineengeslagen vanuit de verantwoordelijkheid voor de podiumkunsten in de stad en regio en met het oog op de op handen zijnde nieuwbouw van Theater aan de Parade. Het theater vertrekt per 1 oktober 2020 van de Parade. Dan is de verwachte start van de nieuwbouw en verandert de naam van het theater t/m 2023 van “Theater aan de Parade” in “Theater NAAR de Parade”.