Theater Heerlen - Parkstad Limburg Theaters

Parkstad Limburg Theaters vormt het artistieke kloppend hart van de podiumkunsten in Limburg.

Geschiedenis

Na enig geharrewar op het eind van de negentiende eeuw over wie nu wel en wie niet verantwoordelijk was voor het culturele erfgoed van Heerlen, nam harmonie St. Caecilia het voortouw. Het gezelschap organiseerde, naast een vocaal of instrumentaal concert, ook meer op een cultureel terrein. Uit een advertentie uit 1877 blijkt dat een concert voor viool en piano van St. Caecilia door komieke voordrachten onderbroken werd. Een poging dus om meerdere disciplines bijeen te brengen.

De activiteiten van St. Caecilia vonden zoveel weerklank, dat de eigenaar van een nieuw hotel aan de Stationsstraat, E. Dirix, een heuse concertzaal voor St. Caecilia inrichtte. Aan de opening van deze concertzaal werkte de bekende Heerlenaar, de violist Charles Hennen, mee. Nog geen jaar later had Heerlen ineens twee concertzalen: Hotel Java (aan het huidige Wilhelminaplein) meende niet achter te kunnen blijven en bood in 1897 aan mannenkoor St. Pancratius ook een eigen concertzaal aan. Dit gulle gebaar was maar een kort leven beschoren. Toch bleef Pancratius zich met culturele activiteiten bezighouden. Op eigen risico nodigde het koor ‘Het Toneel’ uit Amsterdam uit om in de regie van Willem Royaards het toneelstuk ‘Lucifer’ te spelen. Het werd een doorslaand succes en het legde de voedingsbodem voor de bouw van het Hollandia Theater, dat in 1913 aan de Saroleastraat zijn deuren opende voor film en toneelvoorstellingen.

In 1920 startte een consortium met de bouw van een nieuwe schouwburg aan de Klompstraat. Door geldgebrek duurde het tot 1925 voor deze in gebruik kon worden genomen. Toen in 1951 na afloop van de opera "La  Traviata" een deel van het plafond naar beneden stortte, sprak toenmalig directeur H. Vankan  de historische woorden: ‘Dit betekent dat Heerlen rijp is voor een nieuwe schouwburg.’

In 1958 begin archicect Fritz Peutz aan zijn meesterwerk. Met de opera ‘Don Carlos’ werd de opening op zaterdag 18 november 1961 feestelijk gevierd.

Na vele jaren brainstormen werd in april 2005 begonnen met de revitalisatie van Theater Heerlen. Het hele gebouw werd volgens de arbo-regels onder handen genomen en uitgebreid met een nieuwe zaal. De plannen waren ingenieus, want het gebouw van Peutz is niet alleen overeind gebleven, maar klaargestoomd voor vele jaren toekomst. Theater Heerlen kan als gebouw en Parkstad Limburg Theaters kan als organisatie weer vooruit.

Parkstad Limburg Theaters

Parkstad Limburg Theaters is dé intermediair tussen kunstenaar, theatermaker. Parkstad Limburg Theaters biedt een dynamische programmering dat een spiegel is van de huidige cultuur, reflectie biedt op de werkelijkheid en inspireert tot creativiteit en vernieuwing. Het theater biedt daarnaast plezier en ontspanning, is gericht op beleving en maakt mensen vrolijk.

Vernieuwend

Parkstad Limburg Theaters is bekend als vernieuwende organisatie die voorop loopt in veranderingen. en zich inspant om samen met makers en gezelschappen een aantal bijzondere theaterproducties van de grond te krijgen en het aantal coproducties uit te breiden.

Parkstad Limburg Theaters is de plek waar de cultuur van de stad en de Euregio ademt en daarmee dé ontmoetingsplek voor creatieve kruisbestuiving, 12 maanden per jaar bruisend van vernieuwing én traditie.

concerten