Chassé Theater Breda

Geschiedenis

Breda kent een levendige theatergeschiedenis. Ingesloten tussen het roerige Vlaanderen en het behoedzame Holland, schommelde het Bredase theater tussen perioden van bloei en perioden van betrekkelijke stilstand. De ambitie om koploper te zijn in het Brabantse theaterleven leek voortdurend te strijden met het nuchtere voornemen spaarzaam te blijven.

gaslampjes en pluche
De vroegste tekenen van een theaterleven in Breda dateren uit 1727, toen er een bescheiden theaterlocatie geopend werd aan de Kaatsbaan, gelegen aan Oostzijde van het kasteel van Breda. De accommodatie stelde weinig voor, waarna in 1769 voor de som van 600 gulden een meer uitgebreide theaterinrichting werd gerealiseerd. In de nieuwe ruimte werden opera's en toneelvoorstellingen gepresenteerd.

Later, in 1802 tijdens de Bataafse tijd werd een theater geopend in de toenmalige ziekenzaal van het stadsmilitair hospitaal. Deze 'Comediezaal' was het eerste serieuze theatergebouw in Noord Brabant, waarmee Breda de eerste Brabantse stad was met een actief theaterleven.

Rond 1880 startte de bouw van een nieuwe schouwburg aan het Van Coothplein. Het ontwerp van het gebouw werd toevertrouwd aan architect Michael Marijnen. Met een lening van 125.000 gulden in aandelen kon op 21 maart 1881 de eerste steen worden gelegd. Op 10 juli in datzelfde jaar werd de schouwburg, die naar zijn peetvaders Concordia genoemd werd, met een plechtige feestcantate geopend.

bont gezelschap
Gedurende zijn ruim honderdjarige bestaan is Concordia door een bonte club figuren bevolkt. In 1916 herbergde het Belgische oorlogsvluchtelingen. In de Tweede Wereldoorlog eisten de Duitsers het gebouw op om er onder het motto 'Kraft durch Freude' hun eigen voorstellingen te programmeren. Ook de NSB presenteerde in Concordia zijn propagandavoorstellingen. Na de bevrijding vierden de geallieerden er feest. In 1953 ten tijde van de watersnood werd het gebouw gebruikt voor het verzamelen van kleding voor de Zeeuwse gedupeerden. In de jaren vijftig was het intensief geëxploiteerde Concordia dan ook ernstig toe aan vernieuwing. 

Chassé Theater

Vele verbouwingen en financiele tegenvallers later werd in 1989 werd de nota Concordia, Podium van morgen, uitgebracht. Daarin werd een plan gepresenteerd voor een nieuwe schouwburg met drie theaterzalen en twee filmzalen: het Chassé Theater. Een nieuwe locatie voor de schouwburg werd gevonden op het Chasséveld tussen het stadskantoor en de kloosterkazerne. Architect professor Herman Hertzberger kreeg de opdracht het pand te ontwerpen. Het moest een groots gebouw worden dat ruimte zou bieden aan theater, muziek en film in al hun verschijningsvormen.

Uniek in Nederland

Met de bouw van het Chassé Theater was de weg bereid om in Breda weer een serieuze en solide theatercultuur op te bouwen. De afgelopen jaren heeft de stad een ware inhaalslag gemaakt. Het Chassé Theater presenteert nu zo'n 500 theater voorstellingen en 3.400 filmvertoningen per seizoen. De cinema was de afgelopen jaren zo'n succes dat er in 2002 zelfs een derde filmzaal is bijgebouwd. In totaal bedient het Chassé Theater in een seizoen gemiddeld ruim 400.000 bezoekers. In 2008 had het Chassé Theater een bezoekersrecord van 413.000 bezoekers voor film, theater en zakelijke verhuringen. Dankzij de gunstige ligging in het zuiden van Nederland, tussen de Randstad en Vlaanderen, bereikt het Chassé Theater een breed regionaal publiek en bij veel voorstellingen ook een nationaal en soms zelfs internationaal publiek.

Het Chassé Theater biedt toneel, opera, dans, muziek, musical, cabaret en film in al hun verschijningsvormen. Met de verscheidenheid van zijn programma is het Chassé Theater uniek in Nederland. Geen enkel theater biedt deze diversiteit, van grote Broadway-musicals tot kleine vlakke-vloer experimenten, van symfonische orkestmuziek tot uitheemse volksmuziek en van avondvullend klassiek ballet tot post-moderne dans en film.

concerten