Munttheater Weert

De geschiedenis

In 1974 opende Prinses Beatrix Cultureel Centrum ‘De Munt’. Een ‘vlakke vloer zaal’ met omloop zoals je deze in de jaren zeventig vaker tegen kwam. Met twee technici en een kassamedewerker begon toenmalig directeur Jan den Boer aan de exploitatie van ‘De Munt’.

Startend met een kleinschalig professioneel programma en een podium voor verenigingen groeide cultureel centrum De Munt in de jaren ’70 uit naar een professioneel theater in de jaren ’90 met een vaste en uitgebreide professionele kern. De grootscheepse verbouwing van het theater in 1997/1998 waarbij onder meer een toneeltoren met mechanische trekkenwand werden gerealiseerd en tevens de foyer en de entree een metamorfose ondergingen, zette het theater flink op de kaart. In de jaren ’90 werkte het theater verder aan zijn professionalisering en mede door de verhoging van de toneeltoren konden grotere producties met bekendere namen naar Weert worden gehaald. De organisatie kreeg afdelingshoofden en daarmee een heldere organisatiestructuur. Cultureel Centrum De Munt werd in 2005 verzelfstandigd van de gemeente Weert. De naam werd veranderd van Cultureel Centrum De Munt in (Stichting) Munttheater met een nieuwe huisstijl.

Belangrijke culturele functie

Vandaag de dag fungeert het Munttheater Weert nog steeds als belangrijk podium voor verenigingen in Weert en wordt een brede professionele programmering in alle genres aan het publiek geboden. Hiermee vervult het theater een belangrijke culturele functie voor de stad. Daarnaast legt Munttheater Weert zich steeds meer toe op de verwerving van eigen inkomsten door de theaterzaal te verhuren aan bedrijven en organisaties en vertegenwoordigt het theater een belangrijke economische waarde voor de stad.

concerten