Muziek. Inspireren. Doen.

De studiedag Muziek,van inspireren naar doen! voor leerkrachten uit het primair onderwijs staat bol van muziek: intens beleven, zelf doen, eigen creativiteit en reflectie. Bedoeld voor scholen die muziek meer aandacht willen geven en voor leerkrachten die meer over muziek willen leren. Centraal staat de deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs (landelijk) of DOOR! (Limburg).

Datum: woensdag 7 maart 2018
Locatie: Muziekgebouw Eindhoven

De philharmonie zuidnederland heeft een programma samengesteld met muziekexperts, Kunstbalie en Cultuurstation Eindhoven. Centraal staat de vraag hoe de indrukken en inspiratie die zijn opgedaan tijdens het bijwonen van een muzikale voorstelling - zoals van philharmonie zuidnederland - een rol kunnen krijgen in een creatieve muziekles. Begint het in de klas met onderzoeken en creëren tijdens de muziekles en volgt daarop een voorstellingsbezoek of kan het ook andersom?

Om goed op het niveau van de leerlingen te kunnen inzoomen vinden tijdens de dag gedeeltelijk twee parallelsessies plaats: een voor leerkrachten van de groepen 1-4 en een voor leerkrachten van de groepen 5-8. Karin van Hengel (groep 1-4) en Vivian Knols (groep 5-8) zullen het programma van deze sessie verzorgen.

Voor iedereen
De studiedag is bedoeld voor álle leerkrachten die in de klas met muziek bezig willen zijn, ook voor degene die zich daar nog niet zo bedreven in voelt. Het doel van de dag is dat iedere leerkracht ervaart dat hij of zij met zijn eigen capaciteiten is staat is om meer creativiteit in de muziekles te verwerken. Na een studiedag ben je geen volleerde muziekdocent af, maar wel een geïnspireerde leerkracht die op zoek gaat naar de eigen kracht om een creatieve muziekles te geven.

De deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs (landelijk) of DOOR! (Limburg) staat centraal.

Bekijk hieronder de aftermovie van de studiedag 2017.

Beleven van een concert en het zelf doen: dagprogramma
Inspirerend begin van de dag is het bezoek aan de repetitie van het orkest, waarbij we plaatsnemen tussen de orkestmusici om zo dichtbij te voelen en ervaren wat samen muziek maken betekent. Onder leiding van twee experts van Kunstbalie kijken we op dit repetitiebezoek terug en verkennen we vanuit deze ervaring waarom het voor jouw leerlingen van belang is om de professionele kunsten live te ervaren. Ook benoem je je rol als leerkracht hierbij. Daarna volgen de twee parallelsessies waarin aandacht is voor de creativiteit in de muziekles: wat is de muziekles meer dan het aanleren van een lied? Ieder gaat daarvoor opzoek naar zijn eigen kunstenaarschap.

Na de pauze volgt een korte actieve workshop Componeren in de klas door één van de bevlogen musici van het orkest. Aansluitend zetten we de deelsessies voort én reflecteren we samen op de dag.

programma in het kort

vanaf 9.15 uur ontvangst
10.00.10.30 uur repetitiebezoek op het podium, we zitten tussen het orkest
10.30-11.15 uur presentatie door Kunstbalie met plaats voor reflectie
11.30 uur workshop in deelgroepen groep 1-4 en groep 5-8
13.00 uur lunch
13.30 uur workshop Componeren in de klas
14.00 uur vervolg workshops in de deelgroepen
15.30 uur slotbijeenkomst
16.00 uur einde studiedag

Culturele intermediairs en vakleerkrachten
Op deze dag is in beperkte mate plaats voor intermediairs en vakleerkrachten. Afhankelijk van het aantal van deze inschrijvingen en de wensen van deze deelnemers stellen we in de middag een aparte sessie samen over de samenhang tussen de les in de klas, de muziek in de directe omgeving van de school en het aanbod van een professionele instelling.

praktische informatie

Datum woensdag 7 maart 2018
Tijd 09.30 – 16.00 uur
Locatie Muziekgebouw Eindhoven
Doelgroep Leerkrachten primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en icc-ers
Maximaal aantal deelnemers: 50
Kosten €125,00 per deelnemer (incl. lunch). Prijs voor een volledig team in overleg.
Deze scholingskosten in het kader van deskundigheidsbevordering kunnen betaald worden uit de subsidie van DOOR! of de regeling Impuls Muziekonderwijs.

Bekijk hieronder de teaser, lees meer over de samenwerkingspartners en schrijf direct in!

wie is wie?

philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland is een groot symfonieorkest in zuid-nederland dat bestaat uit strijkers, hout- en koperblazers en een aantal slagwerkers, allemaal professionele musici. Zij vormen samen dit dynamische orkest dat concerten geeft met uiteenlopende muziek: van Beethoven en Mozart tot innovatieve concerten op alternatieve concertlocaties. Trots is het orkest op het veelzijdige educatieve programma. Bekijk de korte promotiefilm Muziek voor Jonge Gasten

Kunstbalie
Kunstbalie, het expertisecentrum voor cultuureducatie en amateurkunst in Brabant, verbindt en versterkt organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen werken we aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders.

Cultuurstation Eindhoven
CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in Eindhoven. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Eindhoven. Met een team van vijf bevlogen medewerkers werkt Cultuurstation werken aan de uitvoering van de passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven.  Kernwaarden daarin zijn: onafhankelijkheid, creativiteit, kompas en dienstbaarheid.

Vivian Knols
Vivian Knols is een zeer inspirerende muziekdocent op de Nieuwste Pabo en het Conservatorium in Maastricht. Ze heeft een rijke ervaring in het trainen van docenten om zelf met muziek aan de slag te gaan in het basisonderwijs. In haar activiteiten besteedt ze gericht aandacht aan een onderzoekende houding en het creatieve proces. Vivian Knols is nauw betrokken bij activiteiten gerelateerd aan DOOR!

Karin van Hengel
Karin van Hengel is muziekdocent en muziektherapeut en is gespecialiseerd in het geven van muziekles in de onderbouw. Zij laat begeleiders en leerkrachten stappen uit het keurslijf van beperkende opvattingen zoals “ik kan niet zingen”, “ik ben amuzikaal” of “ik heb geen idee hoe ik een muziekles moet geven”. Karin van Hengel helpt om verborgen rijkdommen van persoonlijke creativiteit te uiten. Vanuit deze creativiteit wordt muziek eenvoudig, leuk en makkelijk toepasbaar in het leven van alledag.

 

 schrijf nu in!