Manifest Brabant Menu

Sinds de verzelfstandiging van KunstSelect, een kunstmenu voor Brabantse scholen van Kunstbalie, hebben de vier grootste professionele gezelschappen van Brabant; philharmonie zuidnederland, Schippers & van Gucht, Theater Artemis en De Stilte, de handen ineen geslagen om verschraling van het professionele podiumkunstenaanbod voor scholen tegen te gaan. Wij brengen gezamenlijk ons aanbod onder de aandacht bij primair onderwijs. Zo voerden we zelf het gesprek met werkgroepen en intermediairs en zochten naar geschikte zalen en locaties. 

In seizoen 2016/2017 bereikten we gezamenlijk 10.000 Brabantse kinderen, komend seizoen zijn dat er al 15.000. Om onze plannen nog beter uit te kunnen rollen en verder te ontwikkelen en zo nóg meer kinderen toegang te geven tot professionele podiumkunsten pitchen wij 13 juni aanstaande voor de impulsgelden bij Kunstloc. En hiervoor hebben we jouw support nodig!

Draag jij kunsteducatie voor het primair onderwijs een warm hart toe?

Bekijk het filmpje en onderteken dan ons manifest op www.brabantmenu.nl

Het manifest
Wij geloven dat het kijken en luisteren naar podiumkunst de blik van kinderen op de wereld verruimt.

Het Brabant Menu belooft gelaagde voorstellingen te presenteren die de verbeelding van kinderen aanwakkert.

Wij geloven dat alle kinderen recht hebben op bezoek aan hoogwaardige podiumkunst.

Het Brabant Menu belooft dat zoveel mogelijk Brabantse kinderen eens per jaar een voorstelling of concert kunnen bezoeken van onze vier landelijk erkende gezelschappen.

Wij geloven dat de rechtstreekse relatie tussen de kunstenaar en het onderwijs de impact van podiumkunst op kinderen versterkt.

Het Brabant Menu belooft door intensieve dialoog bij programmering, door educatie bij voorstellingen en deskundigheidbevordering op maat, podiumkunst duurzaam te verankeren in het Brabantse onderwijs.

Wij geloven dat cultuureducatie behoefte heeft aan innovatie en nieuwe vormen van samenwerking.

Het Brabant Menu belooft met open vizier innovatie en samenwerking op te zoeken.

Meer informatie: www.brabantmenu.nl