samenDOOR-dag groot succes

 
'Het grootste kinderkoor van Limburg', zo kondigde presentator Lex Uiting de meer dan 400 basisschoolleerlingen aan die gisteren samen met ons orkest muziek maakten.


De reden? Gisteren ondertekenden we het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal. Daarmee garanderen Provincie Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Conservatorium Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool, philharmonie zuidnederland, Adams Muziekcentrale, Directeurenoverleg Centra Kunsteducatie Limburg, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten, Jeugdfonds Cultuur Limburg, Limburgse Bond Van Muziekgezelschappen, LBT, OLS, VNK Limburg, Pop in Limburg dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen! En om het nog mooier te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, getuige van de ondertekening van het Limburgse convenant!

Voorafgaand aan het concert organiseerden we voor de leerlingen een instrumentengalerij: musici gaven uitleg over hun instrument en de leerlingen mochten instrumenten uit proberen. Om de leerlingen voor te bereiden op dit bijzondere concert, maakt de afdeling Educatie van philharmonie zuidnederland een speciale website waarmee leerkrachten op het digibord op school, de liedjes die de leerlingen met begeleiding van het orkest ozuden zingen konden voorbereiden.

Bekijk de website hier