De Kunst van Brabant

De philharmonie zuidnederland is een van de culturele boegbeelden van Zuid-Nederland. En dus ook van Brabant! We zijn lid van 'de Kunst van Brabant'. waarom? Hierom:

Missie van de Kunst van Brabant
Een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren, dat is waar de Kunst van Brabant aan werkt.

Visie
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.

Onze thema’s zijn:
* een provinciebreed cultuurbeleid, met ruimte voor talenten en mogelijkheden voor innovatie en experiment
* geharmoniseerde financieringsregelingen voor productie en presentatie
* een sterke infrastructuur waarbij de culturele keten één onlosmakelijk geheel vormt - van kennismaking en educatie via talentontwikkeling tot productie, presentatie en bereik
* het stimuleren van samenwerking tussen de culturele sector en de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties
* het vergroten van de zichtbaarheid en promotie van de Brabantse culturele sector met als doel een groot en divers publiek.

dKvB vindt kunst een waarde op zichzelf, die overal in de samenleving zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is en daardoor ook waardevol en noodzakelijk om haar educatieve, sociale en economische betekenis.

Doel vereniging
De vereniging heeft tot doel het volgen van en invloed uit oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van provincie en gemeenten. Zodat de voorwaarden voor kunst en cultuur worden verbeterd, het beleid beter aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, het cultuurbeleid van provincie en gemeenten goed op elkaar wordt afgestemd en ook op landelijk niveau de stem van Noord-Brabant wordt gehoord. Waardoor er voor het publiek een kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst- en cultuur wordt gewaarborgd. Kortom, versterking van kunst en cultuur in het belang van ‘de Brabander’ en de bezoeker en kunstenaar van buiten de provincie.

Aantal leden
De Kunst van Brabant; vereniging van kunst en cultuur in Brabant telt momenteel circa 100 leden. 

Opdracht
De vereniging neemt de opdracht op zich om met input van ‘het culturele veld’ sturing te geven aan de beleidsontwikkelingen voor kunst en cultuur in Noord-Brabant. Dat doet de vereniging zelfbewust en met een constructieve houding, vanuit het besef dat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor de samenleving en voor elk individu.

De vereniging wil waar mogelijk de expertise van haar leden inzetten voor het tot stand komen en uitvoeren van een adequaat kunst- en cultuurbeleid in Noord Brabant.

Verder neemt de vereniging de taak op zich verbinding aan te brengen tussen culturele instellingen onderling, doordat zij zich gezamenlijk hebben ingezet voor het belang van kunst en cultuur in de provincie, en met andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs en bedrijfsleven.

Draagvlak noodzakelijk
Om met recht dé spreekbuis van het culturele veld in Noord-Brabant te kunnen zijn, dienen zoveel mogelijk instellingen en kunstenaars zich aan te sluiten bij De Kunst van Brabant. De vereninging van de culturele sector in Noord-Brabant vertegenwoordigt de belangen van zzp'ers, musea, festivals, presentatie-instellingen, gezelschappen, onderwijsinstellingen en kunsteducatieve organisaties. 

Hoe werkt de vereniging?
De leden bepalen koers en beleid van de vereniging. Dat doen zij in de periodieke Algemene Ledenvergaderingen. Het bestuur bestuurt de vereniging, vertegenwoordigt haar extern, is gesprekspartner en eerste aanspreekpunt voor derden, bereidt besluiten voor en bewaakt de voortgang van de speerpunten die de vereniging jaarlijks vaststelt.

www.dekunstvanbrabant.nl

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt, kunnen wij de website verder verbeteren en u van gerichte en relevante informatie voorzien.
Meer info