Het philharmonie zuidnederland Fonds

Inauguratie van Het philharmonie zuidnederland Fonds

Op vrijdag 1 december vindt vanaf 19.00 uur de inauguratie van Het philharmonie zuidnederland Fonds plaats, voorafgaand aan het concert van philharmonie zuidnederland en Hannes Minnaar onder leiding van Kevin John Edusei in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Daarmee krijgt philharmonie zuidnederland een eigen endowment fonds dat op de lange duur de kwaliteit van het orkest moet waarborgen door een stevige eigen financiële basis. Het fonds is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds.

Belang
“Een instelling als philharmonie zuidnederland heeft een aantal inkomensstromen”, geeft intendant van het orkest Stefan Rosu aan. “Subsidies, kaartverkoop, corporate sponsoring, vermogensfondsen, maar ook giften en nalatenschappen van particulieren. Dat laatste zien we steeds belangrijker worden om de concerten en andere activiteiten voor het publiek betaalbaar te houden.” Naast rechtstreekse donaties en het lidmaatschap van de Stichting Vrienden kan men vanaf 1 december het orkest ook steunen met een schenking, legaat of nalatenschap aan Het philharmonie zuidnederland Fonds. De opbrengsten van het Fonds worden direct aangewend voor het verhogen van de kwaliteit van het orkest en alles wat daaraan bijdraagt, zoals de honoraria voor bijzondere solisten en dirigenten, nieuwe instrumenten, compositieopdrachten, projecten met amateurgezelschappen en educatie. “Uiteindelijk moet een deel van de exploitatie van het orkest uit de opbrengsten van het fonds gefinancierd kunnen worden, maar dat is vooralsnog een kwestie van een zeer lange adem”, aldus Rosu.

Initiatiefnemer
De eerste storting in het fonds komt van de initiatiefnemer, het Elisabeth Strouven Fonds. Dit vermogensfonds - dat financieel bijdraagt aan projecten in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en –ontwikkeling – heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bestuurder Dik Mol: “We wisten al dat de Limburger erg trots is op zijn afkomst en de bijbehorende cultuur en dat vele Limburgers bereid zijn geld te doneren aan belangwekkende culturele instellingen. Wij zijn ons zodoende gaan afvragen of wij onze kennis en vermogensbeheerervaring niet in dienst van die culturele instellingen kunnen stellen. Zo is het idee van ‘het fonds op naam’ ontstaan”. Het Elisabeth Strouven Fonds wil zijn kennis op het gebied van vermogensbeheer inzetten voor een beperkt aantal instellingen. Het Bonnefantenmuseum beet eerder dit jaar het spits af en op 1 december aanstaande volgt de inauguratie van Het philharmonie zuidnederland Fonds.

Programma inauguratie
Om 19.00 uur vindt in Theater aan het Vrijthof de inauguratie van Het philharmonie zuidnederland Fonds plaats met het ondertekenen van het contract door Dik Mol, bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds en Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland.

Om 20.00 uur start de podiumpresentatie van Het philharmonie zuidnederland Fonds op het podium van Theater aan het Vrijthof. Daarna spelen philharmonie zuidnederland en Hannes Minnaar onder leiding van Kevin John Edusei onder andere Mozarts Tweeëntwintigste Pianoconcert. Saillant detail hierbij is dat dit het voor de eerste keer is dat er in Theater aan het Vrijthof op de nieuwe Steinway & Sons vleugel wordt geconcerteerd die mede door Hannes Minnaar zelf in Hamburg is uitgezocht.

Giften en meer informatie
Na de inauguratie van Het philharmonie zuidnederland Fonds kan iedereen die het orkest een warm hart toedraagt dat uitdrukken met een financiële schenking aan Het philharmonie zuidnederland Fonds. Het fonds heeft een ANBI-status en de verschillende schenkingsmogelijkheden worden vanaf 1 december online uitgelegd. Wie persoonlijk advies wil over de best passende mogelijkheden kan geheel vrijblijvend contact opnemen met de relatiemanager van het orkest Maud Douwes: 088 - 1660 723, mobiel 06 -12 40 12 30 of maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl. Zij is ook bereikbaar voor meer algemene informatie over Het philharmonie zuidnederland Fonds.