afspraken provincie Noord-Brabant

Zoals u weet heeft de provincie Noord-Brabant afgelopen jaar besloten om de subsidie van philharmonie zuidnederland in 2018 en 2019 met € 500.000 te verlagen. De provincie en het orkest zijn inmiddels tot overeenstemming gekomen over het activiteitenplan voor beide jaren. Het is een compromis waarbij het orkest vanuit eigen middelen € 150.000 per jaar zal bijdragen om deze activiteiten mogelijk te maken. Het orkest gaat nu aan de slag om met de provincie een afspraak te realiseren voor het jaar 2020 en de jaren daarna. Dit alles gericht op het voor de lange termijn op niveau in stand houden van ons orkest.