Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken

De philharmonie zuidnederland en Stichting IMC Weekendschool gaan structureel samenwerken! Het doel: het toekomstperspectief van kinderen uit krachtwijken te verbeteren, door met muziek hun belevingswereld te vergroten.

De onderwijsfilosofie van Stichting IMC Weekendschool berust op het idee om kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar - de leeftijd waarin zij zich snel ontwikkelen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid piekt - in contact te brengen met inspirerende professionals en interessante vakgebieden. 

In co-creatie hebben philharmonie zuidnederland en Stichting IMC Weekendschool de vakopzet Podiumkunst - Muziek uitgewerkt waarbinnen philharmonie zuidnederland muzikale ervaringen biedt. Sinds 2017 bezochten leerlingen van IMC Weekendschool al regelmatig educatieve voorstellingenen gaven onze musici actieve workshops. Vanaf 2021 gaan we een meerjarig partnerschap aan waarin we onze expertise op het gebied van muziekeducatie bundelen met de expertise van Stichting IMC Weekendschool binnen het project Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken

Ieder kind verdient de kans zijn of haar passies en ambities te ontdekken. Daarop kunnen ze de rest van hun leven voortbouwen, krijgen ze meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen ze een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Door in de workshops vooral de nadruk te leggen op het leren dóór muziek, naast het leren óver muziek, laten wij kinderen uit krachtwijken (klassieke) muziek beleven en de magie van muziek ervaren. Hiermee hoopt philharmonie zuidnederland bij te dragen aan de verbetering van het toekomstperspectief en het vergroten van de belevingswereld van deze kinderen.


Het Project

Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken wordt opgezet voor leerlingen van groep 7 en 8 van IMC Basis scholen. Het project bestaat uit de volgende delen: 

  • Structureel bereik basisscholen in krachtwijken
    Wij bouwen het aantal betrokken basisscholen uit naar krachtwijken, waardoor meer IMC Basis leerlingen muziek kunnen ervaren. 
  • Samen een lesprogramma opzetten
    Samen met IMC Basis creëren we de lessenserie Creative Music Making. Hiermee maken de kinderen kennis met vak Podiumkunst en worden ze voorbereid op een voorstellingsbezoek.
  • Training van musici tot gastdocent
    Samen met IMC Basis organiseren we een opleidingstraject voor onze musici, zodat zij als gastdocent les kunnen geven aan de kinderen. 


Creative Music Making

In de workshop Creative Music Making maken kinderen in kleine groepen samen met een
musicus van philharmonie zuidnederland een klankstuk op basis van een verhaal of een
thema. Via muzikale oefeningen onderzoeken ze de klankkleuren van instrumenten die de
musicus of zijzelf hebben meegebracht. De musicus zorgt ervoor dat uit alle goede ideeën
van de kinderen een samenhangend klankstuk ontstaat. Hierbij is samenwerking
essentieel. De kinderen leren tijdens de workshops spelenderwijs hoe dat in een orkest gaat
en met welke uitdagingen (doorzettingsvermogen, van jezelf kwaliteiten eisen,
samenwerken, accepteren) een musicus te maken heeft. Tot slot presenteren de kinderen
de eigengemaakte compositie. Ze ondervinden daarbij dat het hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid is om de compositie goed uit te voeren. Creative Music Making biedt
ruimte voor maatwerk, passend bij een thema van de school. Het doet een beroep op het
creatief vermogen en sluit aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden. De workshop kan
vooruitwijzen naar een muzikale voorstelling van het orkest.

Met dank aan:


           
We helpen je graag!

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact met ons op:

Adeline van Campen
adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl
088 16 60 726