stichting Fafner

Het bestuur van de stichting Vrienden van Het Brabants Orkest heeft, vanwege de fusie in 2014 met de Vriendenvereniging van het Limburgs Symfonie Orkest, besloten haar naam te wijzigen in de stichting Fafner en haar vermogen onder te brengen in deze stichting. Stichting Fafner draagt haar vermogen in de komende jaren geleidelijk over aan de stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 

Een zorgvuldig beheer van het vermogen en een jaarlijkse controle op de bestedingen van de stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland middels rapportage achteraf van de gefinancierde projecten.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het behalen van winst.


bestuur stichting Fafner
Eric van Schagen | voorzitter
Imogen Koster-Burbidge | secretaris
Piet van der Werf | penningmeester
Wim Kuypers | bestuurslid
 

Het bestuur van de stichting Fafner ontvangt geen beloning en alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 

ANBI-status
De stichting Fafner heeft de culturele ANBI-status. Hieronder vindt u in verband met de ANBI-status de te publiceren informatie en de gegevens van de stichting.

- akte statutenwijziging stichting Fafner

- jaarrekening 2019 stichting Fafner

- Kamer van Koophandel 4180236

- RSIN 809693410

contact

stichting Fafner
Postbus 230
5611 AE Eindhoven
 

Annemarie Borm
T 088 - 1660 743
E annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl