Brabant Menu

De vijf Brabantse gezelschappen voor jeugd, Schippers&VanGucht, philharmonie zuidnederland, Theater Artemis, de Stilte  en House of Nouws vormen samen het Brabant Menu. Het doel: zo veel mogelijk kinderen in aanraking brengen met onze voorstellingen, met dans, theater en muziek. Ieder gezelschap heeft zijn eigen manier, kleur, taal, kracht, maar samen werken ze aan een kwalitatief goed podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen. Lees hier wat het Brabant Menu doet.

Wat zijn de plannen?

  • Vanaf 2020 wil het Brabant Menu per seizoen 40.000 leerlingen bereiken.
  • Deskundigheidsbevordering: het receptief vermogen van leerkrachten wordt intensief begeleid en getraind zodat ze beter in staat zijn de leerlingen ontvankelijk te maken voor kunst: deze doelstelling komt vanuit de visie dat de leerkracht voor de leerling een belangrijke intermediair vormt in de beleving van de podiumkunsten.
  • Onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe formules i.s.m. diverse stakeholders met als doel de zichtbaarheid van voorstellingen te vergroten en de eigen ideeën over kunsteducatie beter voor het voetlicht te brengen.
  • Het aanstellen van een coördinator die een grote hoeveelheid werk van de vijf gezelschappen zal overnemen. Sinds 1 oktober 2018 is Patrice Matthee aangesteld als coördinator. 

    Brabant menu logo

Bekijk hier het manifest van het Brabant Menu of kijk op de website voor meer informatie. 

Aanbod schooljaar 2022-2023

De philharmonie zuidnederland biedt in schooljaar 2022-2023 onderstaande voorstellingen aan binnen het Brabant Menu. Neem contact op met Adeline van Campen om meer te weten te komen over deze voorstellingen. Inschrijven? Dat kan via de website van het Brabant Menu.

muziek voor jonge gasten

We helpen je graag!
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact met ons op:

Adeline van Campen
adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl
088 16 60 726