samenwerking met pabo's

Muziekonderwijs staat volop in de aandacht: het is de laatste jaren een speerpunt van het cultuuronderwijs. Maar hoe krijg je meer muziek in de klas als een leerkracht zich niet bekwaam voelt in het geven van muziekles? Om meer muziek in de klas te krijgen, is er ook aandacht nodig voor muziek in de opleiding van de leerkracht.

Bijzondere 3-jarige samenwerking sinds seizoen 2018-2019

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) vroeg onder de noemer Denk Groter Maak Muziek een aanzienlijk geldbedrag aan bij de Regeling Professionalisering Muziekonderwijs pabo. Het doel: een duurzame verankering en verbetering van het muziekonderwijs op de pabo om zo het zelfvertrouwen van de toekomstige leerkracht op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. De aanvraag werd gehonoreerd en philharmonie zuidnederland is nu één van de vaste partners waarmee FHKE samenwerkt in een driejarig traject. 

Elk seizoen komen meer dan 600 pabostudenten in aanraking met een educatieprogramma van het orkest. De FHKE heeft vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Venlo én Veghel en de opleiding heeft vier leerjaren, waarvan de eerste drie bij ons op bezoek komen.

Elk studiejaar heeft zijn eigen programma in deze samenwerking, maar centraal staat het bezoek aan onze educatieve voorstellingen, voorafgegaan door een actieve en muzikale workshop die aansluit op de voorstelling. Voor de eerstejaars is dit een kennismaking met het symfonieorkest, terwijl de tweedejaars zich verder verdiepen in de diverse disciplines zoals muziek, drama, tekst en beeld die vorm geven aan de ensembleprojecten. De derdejaars krijgen een speciale studiedag waarbij ze leren hoe ze de elementen van het symfonieorkest en de indringende muzikale ervaring die daarbij hoort toe kunnen passen in hun lespraktijk.

Dit driejarig traject bij philharmonie zuidnederland wordt gekoppeld aan zangworkshops van het Brabant Koor, Ukelele lessen van kunstencentra, creativiteitsworkshops van Cultlab én ondersteuning van studenten van de Academie Muziek Educatie Tilburg (AME). Als de pabo-studenten zijn afgestudeerd, zijn ze muzikaal (meer) bekwame leerkrachten voor onze nieuwe generatie leerlingen.

Meer informatie? Neem contact op met Maud Broeksteeg.