Muziek voor jonge gasten

Muziek als bagage voor het leven. Dat is toch iets wat je je leerlingen wilt meegeven! We kennen het allemaal: dat ene muziekstuk dat met je meegaat op belangrijke, vrolijke of droevige momenten. 

Het begint bij jou. Door je leerlingen live muziek te laten horen en ze verschillende soorten activiteiten aan te bieden: creatief, receptief en reflectief. Op school, in de eigen omgeving en bij philharmonie zuidnederland. Dan wordt de muzikale ontdekkingsreis van je leerlingen een blijvende ervaring. 

Werk samen met je muzikale omgeving!

We werken graag in een muzikale keten: zoek voor de actieve voorbereiding van je leerlingen de samenwerking op met de plaatselijke muziekschool of muziekvereniging. We denken graag met je mee!

Digitaal lesmateriaal

Lesmateriaal is onlosmakelijk met de educatieprojecten van philharmonie zuidnederland verbonden. Want een goede voorbereiding in de klas laat je leerlingen anders naar een voorstelling luisteren. De lessen zijn vanaf het digibord door iedereen te geven. De opdrachten zijn afwisselend, soms interactief en doen een beroep op verschillende competenties. Na afloop van een voorstelling sluit je af met een verrassende reflectieopdracht. Luisterfragmenten speel je op het digibord gemakkelijk af en door de bijzondere illustraties ziet het er ook nog eens heel aantrekkelijk uit. Het digitale lesmateriaal is te vinden op de pagina van het betreffende project. Hier vind je een overzicht. 

Muziekeducatie

Focus op Muziekonderwijs op school

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende regelingen voor cultuureducatie waar het programma van philharmonie zuidnederland bij aansluit en van een aantal instanties die zich met (muziek)educatie in de provincies bezig houden.

Regelingen & Samenwerkingen

Cultuureducatie met Kwaliteit
Neemt je school deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Dan werk je aan een doorlopende lijn voor cultuureducatie die past bij je school. Zo komen leerlingen in aanraking met alle kunstdisciplines, werken ze vanuit verschillende competenties en aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Ze leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen te onderzoeken en antwoorden te vinden. Bij philharmonie zuidnederland is voor elk duo-leerjaar een activiteit te vinden, passend bij de kerndoelen voor muziek.

Impuls Muziekonderwijs
Als je school deelnam aan de Regeling Impuls Muziekonderwijs ontving je extra geld voor muziekonderwijs. De school heeft hiermee gekozen voor kwalitatief goed muziekonderwijs voor je leerlingen én ondersteuning voor jou als leerkracht door de inzet van professionals in de groep. Uitdaging is het, nu de regeling niet meer bestaat, om het muziekonderwijs in je school te behouden. Een bezoek aan een live gespeelde voorstelling van een professioneel orkest in combinatie met het bijbehorende lesmateriaal, de ondersteuning van de leerkracht en extra mogelijkheden in de muzikale omgeving, zorgen voor een goede samenhang binnen het muziekonderwijs op je school. Hiermee geven we samen leerlingen optimaal de kans om hun muzikale talent te blijven ontdekken. We denken graag met je mee.

De Cultuur Loper/De Culturele Ladekast/ SLO kerndoelen/21ste-eeuwse vaardigheden
Het educatieprogramma van philharmonie zuidnederland sluit aan bij de kerndoelen muziek voor het primair onderwijs. In het digitale lesmateriaal vind je een overzicht van de manier waarop onze lessen aansluiten bij de culturele competenties zoals beschreven in De Cultuur Loper, De Culturele Ladekast en de SLO kerndoelen. 21ste-eeuwse vaardigheden worden vooral ontwikkeld door het samen muziek maken in de klas. Muziek maken kan niet zonder communicatieve vaardigheden, samenwerking, zelfregulering, creatief-, kritisch- en oplossingsgericht denken. De competenties die volgens de systematiek van De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast bij een project van philharmonie zuidnederland aan bod komen zijn bij ieder project op onze website te vinden. 

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas is een landelijke stichting die zich ten doel stelt structureel muziekonderwijs te bieden voor alle 1,6 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland. Om dit doel te bereiken werken ze langs drie lijnen. Bewustwording: heel Nederland laten zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Deskundigheidsbevordering: door bijvoorbeeld het geven van Music University Days en het ontwikkelen van muzieklessen met Schooltv en tot slot Regionale verankering: het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemen Méér Muziek in de Klas Lokaal.

DOOR!
DOOR! is een provinciale campagne die zich inzet voor structureel muziekonderwijs. Hiermee zijn bijna 200 Limburgse scholen bereikt. DOOR! verbindt opleidingen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs met de culturele omgeving. Met diverse landelijke en Limburgse partners, o.a. philharmonie zuidnederland en Expertisecentrum Muziekeducatie Primair Onderwijs (EMPO), stimuleert DOOR! muziek in het onderwijs. Vorig jaar ondertekende het orkest met een groot aantal partners het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal. Daarmee garandeerden alle ondertekenaars dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen.

Gezamenlijke aanvraag en Brabant Menu
Bij het Brabant Menu slaan scholen de handen ineen om een jaarprogramma van voorstellingen samen te stellen. Zo’n gezamenlijke vraag aan het orkest kan er toe leiden dat philharmonie zuidnederland een concert geeft in een zaal in de buurt van de scholen. We plannen als orkest graag ver vooruit. Afspraken daarover kun je zelfs al vanaf juni 2021 maken voor schooljaar 2022-2023.
In Limburg kunnen scholen de vraag voor gezamenlijke afname neerleggen bij culturele instellingen in de buurt zoals De Domijnen en Artamuse voor de regio Sittard, PIT, SMK en SCHUNCK* voor de regio Parkstad, Muziekschool Venlo, Cultura Venray en Cultuurpad voor Noord-Limburg, ECI, Rick en DOEN! voor Midden-Limburg en Kaleidoscoop voor Maastricht en het Heuvelland. Met al deze instellingen onderhoudt philharmonie zuidnederland nauw contact.

Landelijke Kindermuziekweek
Uiteraard is philharmonie zuidnederland partner van de Landelijke Kindermuziekweek. Want zeg nu zelf, elk kind moet kunnen genieten van live klassieke muziek toch?

Muziekeducatie

Muziek voor jonge gasten

We helpen je graag!

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact met ons op:

Wilma Hollanders
wilma.hollanders@philharmoniezuidnederland.nl
088 16 60 728