muziek voor jonge gasten

Jaarlijks ervaren 20.000 leerlingen uit het primair onderwijs muziek bij philharmonie zuidnederland. Van een overweldigend concert van het hele orkest in de concertzaal, tot een intieme muzikale voorstelling van een klein ensemble op school of een actieve workshop in de klas.

Lees hieronder meer over de verschillende voorstellingen van philharmonie zuidnederland en de aansluiting bij onderwijsdoelen en regelingen voor cultuureducatie.

De muziekbeleving van leerlingen wordt nog betekenisvoller als het concertbezoek deel uit maakt van de totale muzikale ontwikkeling van de kinderen, zowel binnen- als ook buitenschools. De philharmonie zuidnederland investeert daarom graag in het werken in een grotere muzikale keten: de leerlingen komen, voorbereid door het digitale lesmateriaal, naar een muzikale voorstelling. Aangevuld door de muziekles van een vakspecialist, verbonden met een workshop van het orkest of met activiteiten van de muziekschool of muziekvereniging in de buurt, krijgt deze concertervaring een diepere betekenis. De activiteiten van het orkest hoeven in deze keten niet altijd het eindpunt te zijn, maar kunnen ook als vertrekpunt dienen om te verwonderen, te voeden of te inspireren. We denken graag met je mee.

Benieuwd naar de voorstellingen van philharmonie zuidnederland? Klik hier voor een overzicht per doelgroep.

Lesmateriaal
Klassieke muziek is een rijk terrein, maar niet altijd even bekend, ook niet bij leerkrachten. Daarom zijn alle projecten voorzien van aantrekkelijk digitaal lesmateriaal toegankelijk voor iedere leerkracht. In het lesmateriaal prikkelen we onze Jonge Gasten om op zoek te gaan naar wat muziek voor hen betekent. Tevens dagen we leerlingen uit zelf muziek te maken. Graag leggen we verbanden met andere kunstdisciplines en vakgebieden en krijgen leerkrachten suggesties voor reflectieopdrachten. Zo werken we aan de verschillende culturele competenties van De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast en aan de 21ste-eeuwse vaardigheden

Focus op Muziekonderwijs op school
Cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder hebben de afgelopen jaren inhoudelijk en financieel extra aandacht gekregen. Nieuwe regelingen maken het mogelijk extra gelden voor je school te verwerven. Hier volgt een overzicht van de verschillende regelingen voor cultuureducatie waar het programma van philharmonie zuidnederland bij aansluit en van een aantal instanties die zich met (muziek)educatie in de provincies bezig houden. 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Neemt je school deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Dan werk je aan een doorlopende lijn voor cultuureducatie die past bij je school. Zo komen leerlingen in aanraking met alle kunstdisciplines, werken ze vanuit verschillende competenties en aan 21e-eeuwse vaardigheden. Ze leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen te onderzoeken en antwoorden te vinden. Bij philharmonie zuidnederland is voor elk duo-leerjaar een activiteit te vinden, passend bij de kerndoelen voor muziek.

Impuls Muziekonderwijs
Als je school deelneemt aan de Regeling Impuls Muziekonderwijs ontvang je extra geld voor muziekonderwijs. De school heeft hiermee gekozen voor kwalitatief goed muziekonderwijs voor je leerlingen én ondersteuning voor jou als leerkracht door de inzet van professionals in de groep. Een bezoek aan een live gespeelde voorstelling van een professioneel orkest in combinatie met het bijbehorende lesmateriaal, de ondersteuning van de leerkracht en extra mogelijkheden in de muzikale omgeving, zorgen voor een goede samenhang binnen het muziekonderwijs op je school. Hiermee geven we samen leerlingen optimaal de kans om hun muzikale talent te ontdekken. We denken graag met je mee.

De Cultuur Loper/De Culturele Ladekast/ SLO kerndoelen/21ste-eeuwse vaardigheden
Het educatieprogramma van philharmonie zuidnederland sluit aan bij de kerndoelen muziek voor het primair onderwijs. In het digitale lesmateriaal vind je een overzicht van de manier waarop onze lessen aansluiten bij de culturele competenties zoals beschreven in De Cultuur Loper, De Culturele Ladekast en de SLO kerndoelen. 21ste-eeuwse vaardigheden worden vooral ontwikkeld door het samen muziek maken in de klas. Muziek maken kan niet zonder communicatieve vaardigheden, samenwerking, zelfregulering, creatief-, kritisch- en oplossingsgericht denken. De competenties die volgens de systematiek van De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast bij een project van philharmonie zuidnederland aan bod komen zijn bij ieder project op onze website te vinden. 

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas is een landelijke stichting die zich ten doel stelt structureel muziekonderwijs te bieden voor alle 1,6 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland. Om dit doel te bereiken werken ze langs drie lijnen. Bewustwording: heel Nederland laten zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Deskundigheidsbevordering: door bijvoorbeeld het geven van Music University Days en het ontwikkelen van muzieklessen met Schooltv en tot slot Regionale verankering: het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemen Méér Muziek in de Klas Lokaal.

DOOR!
DOOR! is een provinciale campagne die zich inzet voor structureel muziekonderwijs. Hiermee zijn bijna 200 Limburgse scholen bereikt. DOOR! verbindt opleidingen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs met de culturele omgeving. Met diverse landelijke en Limburgse partners, o.a. philharmonie zuidnederland en Expertisecentrum Muziekeducatie Primair Onderwijs (EMPO), stimuleert DOOR! muziek in het onderwijs. Vorig jaar ondertekende het orkest met een groot aantal partners het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal. Daarmee garandeerden alle ondertekenaars dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen.

Kunstmenu en Brabant Menu
Soms slaan scholen de handen ineen om een jaarprogramma van voorstellingen samen te stellen in de vorm van een kunstmenu, zoals bijvoorbeeld het Brabant Menu. Zo’n gezamenlijke vraag aan het orkest kan er toe leiden dat philharmonie zuidnederland een concert geeft in een zaal in de buurt van de scholen. We plannen als orkest graag ver vooruit. Afspraken daarover kun je zelfs al vanaf juni 2019 maken voor schooljaar 2020-2021.
In Limburg kunnen scholen de vraag voor gezamenlijke afname neerleggen bij culturele instellingen in de buurt zoals De Domijnen en Artamuse voor de regio Sittard, PIT, SMK en SCHUNCK* voor de regio Parkstad, Muziekschool Venlo, Cultura Venray en Cultuurpad voor Noord-Limburg, ECI, Rick en DOEN! voor Midden-Limburg en Kaleidoscoop voor Maastricht en het Heuvelland. Met al deze instellingen onderhoudt philharmonie zuidnederland nauw contact.

Hieronder vind je een overzicht van onze projecten voor het primair onderwijs:

Hulp nodig bij het kiezen? Bekijk onze keuzewijzer! Klik op de afbeelding om hem te vergroten.Groep 1-2: Nieuwsgierige Neus
Groep 3-4-5-(6): Radio Walvis
Groep 3-4: Lejo ontdekt het Orkest
Groep 5-6-7-(8): Orpheus!
Groep (4)-5-6: De Liefhebber
Groep 7-8: HeartBeat
Groep 5-8: pbones

Met speciale dank aan 
Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland

Mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Provincie Noord-Brabant | Provincie Limburg | Gemeente Maastricht | Cultuur Eindhoven | Stichting Henri Hermans | Elisabeth Strouven Stichting | Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof | Sint Clemens Stichting | Kiwanis Club Tilburg | Triodos Foundation | Fonds 21 | VSB Fonds

philharmonie zuidnederland werkt samen met:
Brabant Menu | Kunstloc | DOOR!

Vraag onze educatiebrochure aan!
 

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt, kunnen wij de website verder verbeteren en u van gerichte en relevante informatie voorzien.
Meer info