Fotograaf: Simon van Boxtel

Muziek. Inspireren. Doen.

Op 7 maart 2018 vond de studiedag Muziek,van inspireren naar doen! voor leerkrachten uit het primair onderwijs plaats. Een dag die bol stond van muziek: intens beleven, zelf doen, eigen creativiteit en reflectie. Bedoeld voor scholen die muziek meer aandacht wilden geven en voor leerkrachten die meer over muziek wilden leren. Centraal stond de deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs (landelijk) of DOOR! (Limburg).

De philharmonie zuidnederland stelde een programma samen met muziekexperts, Kunstbalie en Cultuurstation Eindhoven. Centraal stond de vraag hoe de indrukken en inspiratie die zijn opgedaan tijdens het bijwonen van een muzikale voorstelling - zoals van philharmonie zuidnederland - een rol kunnen krijgen in een creatieve muziekles. Begint het in de klas met onderzoeken en creëren tijdens de muziekles en volgt daarop een voorstellingsbezoek of kan het ook andersom?

Om goed op het niveau van de leerlingen te kunnen inzoomen vonden tijdens de dag gedeeltelijk twee parallelsessies plaats: een voor leerkrachten van de groepen 1-4 en een voor leerkrachten van de groepen 5-8. Karin van Hengel (groep 1-4) en Vivian Knols (groep 5-8) verzorgden het programma van deze sessie.

Voor iedereen
De studiedag was bedoeld voor álle leerkrachten die in de klas met muziek bezig willen zijn, ook voor degene die zich daar nog niet zo bedreven in voelt. Het doel van de dag was dat iedere leerkracht ervaart dat hij of zij met zijn eigen capaciteiten is staat is om meer creativiteit in de muziekles te verwerken.  

De deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs (landelijk) of DOOR! (Limburg) stond centraal.

Bekijk hieronder de aftermovie van de studiedag 2018, gemaakt door Kunstbalie.

Beleven van een concert en het zelf doen: dagprogramma
Inspirerend begin van de dag was het bezoek aan de repetitie van het orkest, waarbij de deelnemers plaatsnamen tussen de orkestmusici om zo dichtbij te voelen en ervaren wat samen muziek maken betekent. Onder leiding van twee experts van Kunstbalie keken we op dit repetitiebezoek terug en verkenden we vanuit deze ervaring waarom het voor leerlingen van belang is om de professionele kunsten live te ervaren. Wat is de rol van de leerkracht daarbij? Aansluitend volgden de twee parallelsessies waarin aandacht was voor de creativiteit in de muziekles: wat is de muziekles meer dan het aanleren van een lied? Ieder ging daarvoor opzoek naar zijn eigen kunstenaarschap.

Onder leiding van de onze bevlogen slagwerker Han Vogel kregen de deelnemers een korte actieve workshop Componeren in de klas. Aansluitend zetten we de deelsessies voort én reflecteerden we samen op de dag.

wie is wie?

philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland is een groot symfonieorkest in zuid-nederland dat bestaat uit strijkers, hout- en koperblazers en een aantal slagwerkers, allemaal professionele musici. Zij vormen samen dit dynamische orkest dat concerten geeft met uiteenlopende muziek: van Beethoven en Mozart tot innovatieve concerten op alternatieve concertlocaties. Trots is het orkest op het veelzijdige educatieve programma. Bekijk de korte promotiefilm Muziek voor Jonge Gasten

Kunstbalie
Kunstbalie, het expertisecentrum voor cultuureducatie en amateurkunst in Brabant, verbindt en versterkt organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen werken we aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders.

Cultuurstation Eindhoven
CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in Eindhoven. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Eindhoven. Met een team van vijf bevlogen medewerkers werkt Cultuurstation werken aan de uitvoering van de passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven.  Kernwaarden daarin zijn: onafhankelijkheid, creativiteit, kompas en dienstbaarheid.

Vivian Knols
Vivian Knols is een zeer inspirerende muziekdocent op de Nieuwste Pabo en het Conservatorium in Maastricht. Ze heeft een rijke ervaring in het trainen van docenten om zelf met muziek aan de slag te gaan in het basisonderwijs. In haar activiteiten besteedt ze gericht aandacht aan een onderzoekende houding en het creatieve proces. Vivian Knols is nauw betrokken bij activiteiten gerelateerd aan DOOR!

Karin van Hengel
Karin van Hengel is muziekdocent en muziektherapeut en is gespecialiseerd in het geven van muziekles in de onderbouw. Zij laat begeleiders en leerkrachten stappen uit het keurslijf van beperkende opvattingen zoals “ik kan niet zingen”, “ik ben amuzikaal” of “ik heb geen idee hoe ik een muziekles moet geven”. Karin van Hengel helpt om verborgen rijkdommen van persoonlijke creativiteit te uiten. Vanuit deze creativiteit wordt muziek eenvoudig, leuk en makkelijk toepasbaar in het leven van alledag.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt, kunnen wij de website verder verbeteren en u van gerichte en relevante informatie voorzien.
Meer info