Samenwerking Lokaal C en philharmonie zuidnederland 

In Noord Limburg is Kunstencentrum Venlo penvoerder voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Lokaal C is verantwoordelijk voor de uitvoering. Lokaal C organiseert als een cultureel reisbureau, een groot aantal expedities waarin reisgenoten uit onderwijs en cultuur samen nieuwe vormen van cultuureducatie verkennen. De reisdoelen staan vast en sluiten aan bij de doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook zijn er doelen aangegeven door de gemeenten en provincie Limburg, zoals de aandacht voor de culturele infrastructuur en de continuering van muziekonderwijs.

In het reisdoel project High Five! Music legt philharmonie zuidnederland een verbinding tussen het primair onderwijs, een jeugdafdeling van een HaFa vereniging en philharmonie zuidnederland als professioneel symfonisch orkest.

Opzet van het project

Leerlingen van een basisschool in Noord Limburg maken aan de hand van een workshop en de website High Five Music een muzikale High Five. Ze bedenken zelf de ingrediënten van de muziek, zoals een korte melodie of een ritme. Maar ook de stijl van de boodschap, de inhoud en het gevoel dat erin te horen moet zijn. In de workshop krijgen de leerlingen extra instructie en komen ze in aanraking met de instrumenten uit het symfonieorkest en de instrumenten uit de plaatselijke muziekvereniging. 

Hebben de leerlingen hun muzikale boodschap klaar dan sturen zij deze naar het jeugdorkest. De leden van het jeugdorkest gaan samen met een musicus van de philharmonie zuidnederland aan de slag om met het materiaal van de leerlingen een heuse compositie te maken. Deze compositie wordt door het jeugdorkest gespeeld en gefilmd. Vervolgens ontvangt de school snel deze unieke boodschap terug. Met deze boodschap gaan de kinderen nog een keer aan de slag om er een mooi filmpje van te maken voor social media. Zo maken de leerlingen, het plaatselijke jeugdorkest en onze musici van philharmonie zuidnederland sámen muziek: High Five!

Meer weten over Lokaal C? Klik hier.

Met dank aan:

logos lokaal c provincie limburg venlo fonds voor cultuurparticipatie

logo muziek voor jonge gasten philharmonie zuidnederland

We helpen je graag!
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact met ons op:

Adeline van Campen
adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl
088 16 60 726