Ton Nelissen, Commissaris Brainport Eindhoven, wat staat voor de brede economische ontwikkeling van Zuid-Oost Brabant:

Voor een gezonde economische ontwikkeling moet ook een goed cultuurklimaat aanwezig zijn

‘Allereerst helpt het dat ik van klassieke muziek houd. En mijn vrouw Anne-Miek ook. Daarnaast vind ik het van belang dat voor een gezonde economische ontwikkeling ook een goed cultuurklimaat aanwezig is. Niet alleen voor de mensen die hier op dit moment wonen, maar ook om de aantrekkingskracht van de regio te versterken. Wanneer een regio op een hoog niveau cultureel gevarieerd is, is dat aantrekkelijker voor jonge mensen en voor buitenlanders om in de regio te blijven of te komen wonen en werken. In Eindhoven alleen al werken meer dan 15.000 hoogopgeleide buitenlanders. Zonder deze buitenlandse medewerkers zouden wij niet onze toonaangevende positie in de hightechwereld kunnen behouden.

Vanuit dat perspectief vind ik het belangrijk dat we ook een vooraanstaand orkest hebben. De overheid  speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Zij zorgt voor en financiert de basisinfrastructuur: er is een orkest, er is een theater. Maar dat zegt nog weinig over beleving en binding. Die wordt vooral gerealiseerd door de betrokkenheid van de omgeving. Ik vind dat private bedrijven en personen daar een belangrijke rol in kunnen en moeten spelen. En dan gaat het niet alleen maar om het orkest. Vergeet ook niet de circa honderd topmusici die in het orkest spelen. Die zorgen in de regio ook voor een brede verankering en stimulans. Zij geven les, spelen in kleinere ensembles en zijn lid van verenigingen.

Het is jammer dat het publiek voor klassieke muziek langzaam vergrijst. Voor een bloeiende cultuursector is een enthousiast en jonger publiek belangrijk. De oudere muziekliefhebber heeft doorgaans zijn weg al wel gevonden. In principe heb ik niet zoveel voorkeur waar mijn financiële donatie aan wordt besteed. Van nature houd ik meer van langetermijninvesteringen en continuïteit. Ik vind het dan ook stimulerend dat de Stichting Vrienden met de keuze voor jongeren zich vooral richt op de continuïteit van klassieke muziek op langere termijn. Maar ook aan bijzondere projecten als de Opera op de Parade in ’s-Hertogenbosch draag ik graag mijn steentje bij.

En daarnaast, maar dat is een bijkomstigheid, vind ik de activiteiten die voor Partners georganiseerd worden leuke bijeenkomsten. Je komt er veel gelijkgestemden tegen die daar niet zijn om te netwerken, maar met wie je gezamenlijks iets persoonlijks deelt.’