het muzikale hart van Zuid-Nederland

De philharmonie zuidnederland, het muzikale hart van Zuid-Nederland
Klassieke muziek is van eeuwige waarde en schoonheid. De positieve invloed die muziek heeft op het lichamelijk én geestelijk welbevinden is groot en staat volop in de schijnwerpers.
De philharmonie zuidnederland zet in op kwaliteit, waarmee het orkest aantoont dat Zuid-Nederland op een even hoog niveau kan presteren als de Randstad, wat de inwoners een hoge mate van trots oplevert. Een passievol orkest dat naast grote symfonische werken in de concertzalen ook te beluisteren is bij regionale evenementen.
De philharmonie zuidnederland is daarom van grote waarde voor de regio en de verbindende schakel in het culturele leven van Zuid-Nederland.
Het orkest is ambassadeur van stad en regio: een optreden geeft betekenis, impact en sfeer aan bijzondere gebeurtenissen.
Door zich ook te richten op internationale tournees werkt het orkest aan de verdere artistieke ontwikkeling. Daarmee voegt philharmonie zuidnederland een factor toe voor de aantrekkelijkheid van de regio Zuid-Nederland: bewoners beschikken over een orkest met zowel een regionale binding als met internationale allure.


De philharmonie zuidnederland, een muzikale ontdekkingstocht
De philharmonie zuidnederland levert een grote bijdrage aan de muzikale ontdekkingstocht van kinderen. Samen muziek maken schept een band, zorgt voor geborgenheid. Geïnspireerd raken door een orkest opent nieuwe werelden. Muziek horen, betekent leren luisteren: naar muziek, naar anderen, naar jezelf. Muziek maakt contact met emoties, want niets dringt zo diep in het binnenste van de ziel door als muziek.
Bij philharmonie zuidnederland kunnen kinderen van alle leeftijdsgroepen van dichtbij kennismaken met de kracht en magie van muziek. Hiervoor zetten de orkestleden zich met hart en ziel in omdat zij het belangrijk vinden dat jonge mensen nu en in de toekomst in aanraking komen met muziek.


De philharmonie zuidnederland, beantwoorden en ontwikkelen van de waardering voor klassieke muziek voor toekomstige generaties
De philharmonie zuidnederland toont ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Om een breed publiek te bereiken experimenteert het orkest op succesvolle wijze met nieuwe presentatievormen, inspelend op de omgeving.
Het klassieke repertoire is ijzersterk en bewezen tijdloos en wordt aangevuld met nieuw werk. Levende componisten worden daartoe uitgenodigd. Op deze wijze wordt de klassieke muzikale traditie doorgetrokken naar de muziek en het publiek van nu.
De philharmonie zuidnederland zoekt de verbinding op met het bedrijfsleven met bijzondere programma’s en projecten, waarbij kennis, cultuur en economie elkaar ontmoeten en waar ondernemers uit Brabant, Limburg en Zeeland de banden kunnen aanknopen. Onze aanwezigheid geeft economische impulsen.


De philharmonie zuidnederland, van betekenis voor u, de mensen om u heen en toekomstige generaties

Muziek is vitaal. Mens en muziek zijn innig verbonden. Muziek hoort bij het leven, bij de mens, bij feesten en bij verdriet. Muziek ontleent haar kracht aan de live uitvoering waarin zij steeds weer tot leven wordt gewekt en ons weet te boeien en te ontroeren en…… te verbinden.
Wilt ú op úw eigen manier van betekenis zijn voor philharmonie zuidnederland dan kan dit op verschillende manieren.
De mogelijkheden zijn uitgewerkt op deze website. Héél graag staan wij u ook persoonlijk te woord. U kunt hiervoor, vrijblijvend, contact opnemen met Maud Douwes, relatiemanager van philharmonie zuidnederland. Zij voorziet u van verdiepende informatie of brengt u desgewenst in contact met de Raad van Toezicht, de directie of andere medewerkers binnen philharmonie zuidnederland. U kunt haar bereiken per e-mail op maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl of telefonisch op 088-1660723 of 06-12401230.