Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland

De stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland vindt het belangrijk dat symfonische muziek behouden blijft voor, in het bijzonder, Zuid-Nederland, en dat kinderen en jongeren in aanraking kunnen blijven komen met klassieke (symfonische) muziek en philharmonie zuidnederland. Met de steun van vele Vrienden en Partners zet de stichting zich samen met het orkest in om de artistieke en educatieve ambities van het orkest die hiervoor nodig zijn te kunnen blijven realiseren.

De Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland is een onafhankelijke stichting die onder andere het Vrienden en Partnerprogramma van het orkest beheert. De stichting heeft een ANBI-status en is een Erkend Goed Doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Meer informatie over het Vrienden en Partnerprogramma kunt u vinden op de volgende pagina's:

 

 

 

 

 

fiscaal voordeel
 

   

 

De stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland heeft de culturele ANBI-status en het CBF-keurmerk voor een Erkend Goed Doel. Door de culturele ANBI-status is de GeefWet van kracht en kunt u zelfs 125% van uw gift opgeven voor de inkomstenbelasting.

Giften aan culturele instellingen zijn altijd aftrekbaar. Indien u uw gift voor minimaal 5 jaar vastlegt in een periodieke overeenkomst geldt er geen drempelvoorwaarde. Zonder periodieke overeenkomst geldt een drempelvoorwaarde van 1% van uw drempelinkomen (met een minimumbedrag van € 60) tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen belastingadviseur of accountant, op de site van de Belastingdienst, of neem contact op met onze relatiemanager voor een advies op maat.

 

stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland

 

 

De Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland is een onafhankelijke stichting die onder andere het Vrienden en Partnerprogramma van het orkest beheert. De stichting heeft een ANBI-status en is een Erkend Goed Doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Voor de wettelijk verplichte ANBI- informatie en jaarverslagen, zie hieronder.

 

ANBI-informatie

 

bestuur stichting Vrienden
Het bestuur van de stichting Vrienden bestaat uit zes bevlogen leden. Zij worden bijgestaan door vele, actieve vrijwilligers die het hart vormen van de stichting. De zes bestuursleden voeren hun taken op vrijwillige basis uit.


Paul Voncken | voorzitter
Henk Dekkers | secretaris
Marcel van Schadewijk | penningmeester
Henk Hagenberg | bestuurslid
John Hawinkels | bestuurslid
William Smit | bestuurslid

 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Borm, relatiemanager Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland:

T 088 1660 743

E annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl