Het philharmonie zuidnederland Fonds

De philharmonie zuidnederland is de tweede organisatie die een samenwerking aangaat met het Elisabeth Strouven Fonds. Het doel van Het philharmonie zuidnederland Fonds is het realiseren van een significante en onafhankelijke bron van inkomsten voor philharmonie zuidnederland. Hierdoor kan het orkest zich blijven ontwikkelen en de ambitie waarmaken uit te groeien tot één van de toporkesten van Nederland en de Euregio.

 

U kunt daarin een betekenisvolle rol spelen en samen met ons de groei en bloei van het orkest bevorderen. Doneren aan het fonds kan eenmalig, periodiek, middels een legaat of een schenking voor het leven. De bestedingen uit het Fonds worden uitsluitend aangewend ter ondersteuning van philharmonie zuidnederland voor zover ze een algemeen nut beogend karakter hebben. Het philharmonie zuidnederland Fonds is geïnspireerd op het in de Amerikaanse museumwereld gangbare model van het endowment fund.

 

Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds namens philharmonie zuidnederland en beschikt over de ANBI status. Dit heeft een belangrijk voordeel voor zakelijke schenkingen: u kunt, onder bepaalde voorwaarden, 150% van uw schenking aftrekken van uw vennootschapsbelasting. De directie van philharmonie zuidnederland bepaalt hoe Het philharmonie zuidnederland Fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het orkest vallen.

 


Het philharmonie zuidnederland Fonds is mede mogelijk gemaakt door het Elisabeth Strouven Fonds.